Toneelvereniging Het Toneel Is Ons Streven

H.T.I.O.S.

Toneelvereniging Het Toneel Is Ons Streven is een amateur toneelvereniging in Noordwijk (ZH) en is opgericht in 1911

H.T.I.O.S. speelt 1x per jaar een toneelstuk, meestal een klucht of blijspel in theater de Muze te Noordwijk.

De toneelvereniging krijgt geen subsidie en is daarom afhankelijk van haar donateurs en adverteerders. Dankzij deze trouwe mensen en bedrijven, kan H.T.I.O.S. elke keer weer een goed verzorgde voorstelling op de planken zetten.

 

Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen betreffende het Coronavirus, laten wij weten dat onze toneelvereniging de richtlijnen van het RIVM volgt. Dit betekent dat de gezamenlijke productie van ODI en HTIOS 'OVER ONS LIJK', welke op 3 en 4 april op de agenda staat in De Schelft te Noordwijkerhout, helaas niet doorgaat. Wat betreft de uitvoeringen in De Muze te Noordwijk op 17 en 18 april blijven we de ontwikkelingen volgen en houden we ook daarvoor de richtlijnen van het RIVM aan. Voor de nu vervallen data in de Schelft kunnen we op dit moment nog niet bepalen of en wanneer er alternatieve speeldata komen. Mochten er ontwikkelingen zijn, dan melden wij dit op onze website’s en facebook.

De reserveringen voor De Schelft voor geannuleerde data via de website van ODI vervallen. Kaarten die gekocht zijn voor De Schelft blijven geldig wanneer “Over ons lijk” op een ander moment in De Schelft gespeeld wordt. Ook kunnen de kaartjeskopers hun geld terug krijgen. Mail hiervoor naar info@toneelverenigingodi.nl

Vooralsnog gaan we er van uit dat vrijdag 17 en zaterdag 18 april ons toneelstuk te zien is in De Muze.